Terapia

Terapia

Harva ihminen selviää elämästä ilman ongelmia ja haasteita. Joskus matkalla tarvitaan rinnallakulkijaa ja terapeuttista apua, jotta askeleet kevenisivät ja uudet suuntaviivat ja ajatukset selkiytyisivät. 

Terapeuttina tehtäväni on auttaa keventämään matkantekoa löytämällä voimavaroja ja ratkaisuja esiin tulleisiin haasteisiin. Ratkaisun avaimet ovat asiakkaalla itsellään. Työskentelen ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin. Ratkaisukeskeinen terapia soveltuu useammille ihmisille ja monenlaisiin ongelmiin.

Hinnasto

45 minuuttia 

50€

60 minuuttia

55€

Pyydä tarjous tunnesyömisen ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan